top of page
 • Bogna Szyczewska

Ile kosztuje sprawdzenie umowy deweloperskiej?

Zaktualizowano: 13 cze

Decyzja o zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego wiąże się z koniecznością zawarcia umowy deweloperskiej. Jest to dokument, który określa warunki transakcji pomiędzy nabywcą a deweloperem. W związku z tym istotne jest, aby przed podpisaniem tak ważnego dokumentu, skonsultować się ze specjalistą, który dokładnie przeanalizuje wszystkie jego aspekty. W tym artykule odpowiadamy na pytanie, ile kosztuje sprawdzenie umowy deweloperskiej i dlaczego warto zainwestować w profesjonalną analizę.


Koszt sprawdzenie umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska - co to jest?


Umowa deweloperska jest zawierana w formie aktu notarialnego (zatem trzeba złożyć wizytę u notariusza!), w której deweloper zobowiązuje się przenieść na nabywcę prawo własności nieruchomości (domu, mieszkania). Przeniesienie własności nastąpi jednak dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, co oznacza, że zawierając umowę deweloperską, nie staniesz się automatycznie właścicielem nieruchomości. 


Zawarcie umowy deweloperskiej stanowi krok milowy w całym procesie nabywania nieruchomości. Zawiera ona wszelkie najważniejsze informacje dotyczące kupowanej nieruchomości, w tym:

 • dane dewelopera;

 • cenę (która poza zmianą stawki vat i metrażem nabywanej nieruchomości powinna pozostać niezmieniona);

 • harmonogram płatności;

 • termin przeniesienia prawa własności (czyli zawarcia umowy przenoszącej własność);

 • szczegóły dotyczące realizowanej przez dewelopera inwestycji;

 • zasady przeniesienia na nabywcę prawa własności, zasady odstąpienia od umowy czy też zwrotu wpłaconych środków.


Umowa deweloperska - sprawdzenie i analiza


Potoczne sformułowanie „sprawdzenie umowy deweloperskiej” najczęściej sprowadza się do analizy całej dokumentacji prowadzącej do zakupu nieruchomości i wcale nie jest to sama umowa deweloperska (a jej wzór!). Ważne, by przesłać prawnikowi komplet posiadanych dokumentów, a najważniejsze to prospekt informacyjny, umowa rezerwacyjna i wzór umowy deweloperskiej. Prawdopodobnie będziesz dysponować jeszcze standardem wykończenia, harmonogramem spłat czy też aneksami do prospektu. Zawsze lepiej jest, podesłać do sprawdzenia komplet dokumentów, by osoba weryfikująca dokumentację miała pełny obraz budowanej inwestycji.


Ile kosztuje sprawdzenie umowy deweloperskiej?

Sprawdzenie umowy deweloperskiej — jak przebiega?


Sprawdzając umowę deweloperską, (a właściwie całą dokumentację inwestycji przeznaczoną dla nabywcy) prawnik najpierw zacznie od weryfikacji wypłacalności dewelopera, tj. czy nie znajduje się on w stanie upadłości, czy nie ma widocznych oznak świadczących o problemach finansowych.


To bardzo ważne, by zbadać wiarygodność dewelopera, w tym jego dotychczas zrealizowane inwestycje czy przejrzystość przedłożonej nabywcy dokumentacji dotyczącej docelowej inwestycji. Konieczna jest analiza wszystkich dokumentów otrzymanych od dewelopera, czyli nie tylko wzoru umowy deweloperskiej, ale także prospektu, harmonogramu spłat czy wzorów pełnomocnictw.


Kliknij poniżej, by skorzystać z mojej pomocy!


Analiza umowy deweloperskiej


Prawnik wskaże ponadstandardowe zapisy w dokumentacji oraz odniesie się do Twoich pytań, wątpliwości i zamiarów — dlatego tak istotne jest, by wraz z przesłaną dokumentacją, opisać również swoją sytuację i potrzeby. Nigdy nie porównuj opinii prawnych skonstruowanych na potrzeby kogoś innego. Każda sprawa jest inna, wymaga innego podejścia, a opinia prawna jest szyta na miarę.


Opinia prawna w zakresie przesłanej dokumentacji od dewelopera będzie zawierać opis ryzyk oraz rekomendację — czy zawarcie umowy deweloperskiej jest bezpieczne i jakie niesie ze sobą skutki. 


Analiza umowy deweloperskiej - koszty i opłaty


Analiza umowy deweloperskiej zazwyczaj zakłada sprawdzenie kilku dokumentów, co oznacza analizę od 30 do nawet 400 stron łącznie. Sprawdzeniu podlegają umowa deweloperska, załączniki do umowy deweloperskiej oraz wszelka dokumentacja przedłożona nabywającemu (prospekt informacyjny, regulaminy, harmonogramy, oświadczenia, pełnomocnictwa itp.). Dodatkowo prawnik sprawdza księgę wieczystą i ogólnodostępne informacje na temat dewelopera.


W związku z różnym zakresem analizy i objętością dokumentacji koszty kompleksowego sprawdzenia umowy deweloperskiej wahają się między 370 zł, a 700 zł brutto.


Koszt umowy deweloperskiej - od czego zależy?


Złożoność umowy, duża objętość dokumentacji, wielość zagadnień do opisania na prośbę klienta czy błyskawiczny termin sprawdzenia  dokumentacji wpływają na wzrost kosztu analizy


Natomiast lokalizacja nieruchomości czy odpowiedź na dodatkowe pytania klienta powstałe po przesłaniu opinii prawnej (dotyczące wciąż przedmiotu i zakresu opinii) nie wpływają na koszt analizy


Koszt analizy i sprawdzenia umowy deweloperskiej

Podsumowując


Umowę deweloperską warto skonsultować z prawnikiem przed jej podpisaniem z kilku kluczowych powodów:

 1. Po pierwsze, prawnik posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, pozwalające na zidentyfikowanie potencjalnego ryzyka i niekorzystnych warunków umowy. 

 2. Po drugie, prawnik pomoże zrozumieć skomplikowaną terminologię prawną oraz konsekwencje zawartych postanowień

 3. Po trzecie, wsparcie specjalisty może pomóc w negocjacjach z deweloperem w celu uzyskania korzystniejszych warunków dla nabywcy, czyli Ciebie! 

 4. Po czwarte, prawnik działa w Twoim interesie, dbając o zabezpieczenie Twoich interesów i uniknięcie ukrytych opłat czy pułapek. W rezultacie skonsultowanie umowy deweloperskiej z prawnikiem zapewnia większe bezpieczeństwo oraz pewność co do zawieranej transakcji.


Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawdzeniu umowy deweloperskiej?

Opisz swoją sprawę oraz załącz dokumenty w mailu, a ja zrobię dla Ciebie darmową wycenę!


Commentaires


bottom of page