top of page
  • Bogna Szyczewska

Zakładanie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Zaktualizowano: 13 cze

Każdy kto posiada lokal w formie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, może natknąć się na pojęcie "księgi wieczystej". Jest to oficjalny rejestr nieruchomości prowadzony przez sąd dostępny w formie elektronicznej. W księdze potwierdzone jest Twoje prawo własności do nieruchomości, a dla nabywcy Twojego „M” jest to dowód na to, że jesteś uprawniony do korzystania z lokalu. Przeglądając księgę możesz także śledzić historię praw do nieruchomości oraz ewentualnych obciążeń, takich jak hipoteki, zastawy czy służebności.


Zakładanie księgi wieczystej (KW) dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może być istotnym krokiem w procesie sprzedaży nieruchomości i zabezpieczenia kredytu dlatego warto ten temat omówić i zrozumieć. Oto kilka kluczowych informacji w tej kwestii.


Księga wieczysta - kiedy należy ją założyć?

Księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa warto zakładać, by zabezpieczyć kredyt, natomiast w innym wypadku najczęściej jest to bezcelowe. Ostatecznie warto przekształcić spółdzielcze prawo w odrębną nieruchomość (gdyż to stanowi jednak wyższą formę własności, która jest bezpieczniejsza). Natomiast samo założenie księgi dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu warto przeprowadzić tylko jako zabezpieczenie hipoteki.


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe. Ustawodawca daje możliwość ustanowienia na ograniczonym prawie rzeczowym innego ograniczonego prawa rzeczowego, czyli np. można zabezpieczyć kredyt hipoteką (czyli to jest właśnie to inne ograniczone prawo rzeczowe) w księdze wieczystej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.


W praktyce najczęściej to nabywca wymaga od sprzedającego by zakup kredytowany był poprzedzony założeniem księgi wieczystej dla sprzedawanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jednak trzeba brać pod uwagę, że jest to nieraz proces czasochłonny, ale nie aż tak skomplikowany!


Jak założyć księgę wieczystą?

By założyć KW dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrzebujesz jedynie:

  • podstawy nabycia (czyli jak zostałeś właścicielem tego lokalu- np. przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży/darowizny/…);

  • zaświadczenie ze spółdzielni (w szerszej formie, jednocześnie informując spółdzielnię, że powinien to być dokument „dedykowany” do założenia księgi wieczystej. W tym zaświadczeniu będzie prawdopodobnie wskazana również księga wieczysta gruntu na którym jest posadowiony budynek).


Wypis z rejestru gruntów - czy jest potrzebny?

Wypis z rejestru gruntów jest potrzebny jedynie do umowy przekształcenia spółdzielczego prawa w lokal stanowiący odrębną nieruchomość i służy do tego by uregulować stan gruntu. Występuje o niego spółdzielnia (a nie mieszkaniec zainteresowany przekształceniem) i jest potrzebny tylko przy przekształceniu pierwszego lokalu w budynku. Do przeprowadzenia przekształceń kolejnych lokali w budynku ten materiał geodezyjny już nie będzie potrzebny.


Przy zakładaniu księgi wieczystej, w tym dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawsze warto skorzystać z pomocy profesjonalisty w dziedzinie prawa nieruchomości, aby upewnić się, że cały proces jest przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

留言


bottom of page